Καυλιάρη μου, κάτσε καλά
Σε χρειάζομαι και ας ξέρω οτι είσαι αρρώστια..μ΄εχεις κάψει και το ξέρω μα σε θέλω ακόμα..
  • 206
  • 11
  • 5147
  • 105
  • 6624
  • 2250
  • 2472
  • 7767
  • 29
  • 3310