Καυλιάρη μου, κάτσε καλά
Σε χρειάζομαι και ας ξέρω οτι είσαι αρρώστια..μ΄εχεις κάψει και το ξέρω μα σε θέλω ακόμα..
  • 2667
  • 8176
  • 10375
  • 647
  • 155102
  • 15112
  • 13576
  • 19316
  • 116688
  • 295